Skip to content ↓

FAQs

Ποιος μπορεί να αιτηθεί;

Για να γίνει δεκτή μια αίτηση, θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

 1. Είστε Έλληνας υπήκοος ή είστε μόνιμος κάτοικος στην Ελλάδα για περισσότερα από 6 χρόνια και έχετε παρακολουθήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
 2. Θα έχετε κλείσει τα 16 σας χρόνια και δε θα είστε άνω των 18 ετών μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του έτους για το οποίο επιθυμείτε να αιτηθείτε * Για κάποια Κολλέγια το όριο είναι λίγο νωρίτερα, στα μέσα Αυγούστου ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων.
 3. Είστε μαθητές της πρώτης ή δευτέρας λυκείου ή αντίστοιχης βαθμίδας ξένου σχολείου στην Ελλάδα.
 4. Έχετε ακαδημαϊκές επιδόσεις άνω του μετρίου.
 5. Βασικές γνώσεις αγγλικών (άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί προαπαιτούμενο. Το επίπεδο των αγγλικών αξιολογείται κατά τη διαδικασία επιλογής, ώστε να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε εάν έχετε τις βασικές επικοινωνιακές ικανότητες για να επωφεληθείτε πλήρως από μια εμπειρία στα UWC)

*ή την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους στην περίπτωση του Waterford Kamhlaba UWC.

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Ελληνική Επιτροπή των UWC ώστε να εξετάσει το αίτημά σας.

Τι είδους εκπαίδευση προσφέρουν τα UWC;

Τα UWC προσφέρουν στους μαθητές μία εκπαίδευση που ενώ παράλληλα εκτιμά και ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή πρόοδο και επιτυχία, είναι πολλά περισσότερα από αυτό. Μέσα από τα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς, τις ομάδες ποικίλων δραστηριοτήτων (καλλιτεχνικές, αθλητικές), εμπνέουν τους μαθητές να γίνουν ηγέτες της κοινωνικής ευθύνης και να επιδιώξουν την ατομική, τοπική, εθνική και διεθνή κοινωνική αλλαγή.

Στα Κολλέγια του Ηνωμένου Κόσμου ζουν και φοιτούν για δύο χρόνια, παιδιά 16-18 ετών από όλο τον κόσμο, από κάθε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, με μερικές ή ολικές υποτροφίες, παρακολουθώντας το πρόγραμμα του International Baccalaureate (IB) για τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Το IB είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών που αποτελεί δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναγνωρίζεται από περισσότερες από 125 χώρες για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Το IB Diploma θεωρείται από τα κολέγια και τα πανεπιστήμια ως ένα από τα καλύτερα προγράμματα για την προετοιμασία και την εισαγωγή των μαθητών σε αυτά.

Ποιος είναι ο ρόλος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής;

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή είναι μια από τις μακροβιότερες του κινήματος. Από το 1962 έχει βοηθήσει περισσότερους από 120 Έλληνες και Ελληνίδες να αποκτήσουν αυτήν την πολυσήμαντη εκπαιδευτική εμπειρία. Απαρτίζεται από εθελοντές, πολλοί από τους οποίους είναι απόφοιτοι και γονείς του κινήματος των UWC. Η βασική αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στα UWCs και είναι μία δουλειά που γίνεται με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Άλλη μία αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να ενισχύσει το προφίλ του κινήματος των UWC στην Ελλάδα, να τα κάνει γνωστά και να υποστηρίξει τους μαθητές που στέλνει πριν και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα UWC.

Ποια είναι η διαδικασία αίτησης;

Κάθε φθινόπωρο η Ελληνική Επιτροπή κοινοποιεί τις διαθέσιμες για την Ελλάδα θέσεις και δέχεται αιτήσεις από μαθητές και μαθήτριες σχολείων όλης της χώρας.

Οι αιτήσεις που λαμβάνονται, αξιολογούνται προσεκτικά από τα μέλη της Επιτροπής, που αναζητούν υποψήφιους που έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να ακμάσουν στο μοναδικό περιβάλλον που προσφέρουν τα UWC.

Οι αιτήσεις και τα στοιχεία που ζητούνται από τους υποψήφιους είναι τέτοια που να μπορούν να δώσουν στην Επιτροπή μια καλή εικόνα των υποψηφίων, τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Από το σύνολο των αιτήσεων δημιουργείται μία λίστα από υποψήφιους οι οποίοι επιλέγονται για την επόμενη φάση αξιολόγησης.

Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι συνήθως επιδεικνύουν έναν συνδυασμό από ακαδημαϊκές ικανότητες, πρωτοβουλία, συμμετοχή στα κοινά μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη όπου συμμετέχουν 6-7 μέλη της Επιτροπής τα οποία θα κάνουν ερωτήσεις σχετικές – μεταξύ άλλων – με τις αιτήσεις, τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τις απόψεις τους σε διάφορα επίκαιρα θέματα καθώς και το ενδιαφέρον των παιδιών για τo κίνημα των UWC.

Με το πέρας των συνεντεύξεων, γίνεται μία δεύτερη επιλογή και ένας αριθμός υποψηφίων προχωρεί στην επόμενη και τελευταία φάση επιλογής, όπου συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις κλπ. Από αυτούς τους υποψήφιους γίνεται και η τελική επιλογή των παιδιών που η Ελληνική Επιτροπή θα προτείνει για τις θέσεις που είναι διαθέσιμες, κατά περίπτωση.

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής;

Με βάση τους κανονισμούς των UWC αλλά και των χωρών όπου βρίσκονται, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Για τα περισσότερα UWC, η ημερομηνία αυτή είναι η 1η Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές όταν έρχεται η ώρα της επιλογής των υποψηφίων. Αυτό που είναι σημαντικό για την Επιτροπή είναι να βρει υποψήφιους που θα ωφεληθούν στο έπακρο από την εμπειρία τους στα UWC. Οι υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι απαραίτητο ένας μαθητής να είναι του «20» για να συμμετέχει. Θα πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι το ΙΒ είναι ένα απαιτητικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα που απαιτεί προσοχή και σκληρό διάβασμα.

Δεν υπάρχει και είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί ο ιδανικός υποψήφιος για τα UWC. Σε γενικές γραμμές κατά τη διαδικασία επιλογής προσπαθούμε να βρούμε παιδιά που:

 • Επιδεικνύουν πνευματική περιέργεια και κίνητρο. Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν την ακαδημαϊκή δυνατότητα και ικανότητα να ωφεληθούν από ένα απαιτητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα Αγγλικά.
 • Μπορούν να σκεφτούν και να ενεργήσουν με βάση τις δικές τους αξίες αλλά και που μπορούν να μάθουν και να αντιμετωπίζουν και να σέβονται τις αξίες άλλων.
 • Επιδεικνύουν υπευθυνότητα και ακεραιότητα.
 • Έχουν ουσιαστική θέληση να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε ένα UWC.
 • Τους αρέσει να παίρνουν πρωτοβουλίες και δεσμεύονται στο να τελειώσουν ότι ξεκίνησαν.
 • Είναι ανταγωνιστικά αλλά που καταλαβαίνουν ότι η συνεργασία μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα.

Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας; Τι καλύπτει η υποτροφία;

Η βασική αρχή επιλογής μαθητών για τα UWC είναι η αξία και οι δυνητικές τους ικανότητες (merit and potential) χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η οικονομική δυνατότητα των οικογενειών τους ή το κοινωνικό τους υπόβαθρο. Οικονομική βοήθεια και υποτροφίες προσφέρονται μέχρι και 100% του κόστους φοίτησης. Παρόλα αυτά οι γονείς των υποψηφίων μπορεί να κληθούν να συνεισφέρουν εκτός από τα κόστη που δεν καλύπτονται από τα Κολλέγια (εισιτήρια, προσωπικά έξοδα κλπ) και στα δίδακτρα, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται από την Επιτροπή με τον αντικειμενικότερο δυνατά τρόπο και σε συνεννόηση με τα Κολλέγια.

Μια υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα και τα έξοδα διαμονής και διατροφής των μαθητών για 2 έτη. Δεν καλύπτει:

 • Αεροπορικά εισιτήρια
 • Κόστος διαβίωσης, αν τα παιδιά δεν επιστρέψουν σπίτι τους στις περιόδους διακοπών (καλοκαίρι, Χριστούγεννα κλπ)
 • Προσωπικά έξοδα των παιδιών
 • Τυχόν έξοδα για βίζα

Υπάρχει πιθανότητα, σε περιπτώσεις ιδιαίτερης αδυναμίας κάλυψης κάποιων από τα παραπάνω έξοδα από τις οικογένειες, να δοθεί βοήθεια για τα εισιτήρια κλπ.

Πώς χρηματοδοτούνται οι υποτροφίες;

Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται εν μέρει από τα Κολλέγια και τα σχολεία, και εν μέρει από τις εθνικές επιτροπές UWC μέσω δωρεών από διάφορες πηγές. Δωρητές των UWC περιλαμβάνουν τους γονείς των φοιτητών, αποφοίτων, φιλάνθρωποι, εταιρείες, κυβερνήσεις και ιδιώτες.

Χρειάζεται να γνωρίζω άπταιστα αγγλικά;

Όχι. Μην αποθαρρύνεστε λόγω έλλειψης άριστης γνώσης της αγγλικής. Δεν αποτελεί άμεσο προαπαιτούμενο. Ωστόσο, το επίπεδο των αγγλικών σας θα αξιολογηθεί κατά τη διαδικασία επιλογής, ώστε να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε εάν έχετε τις βασικές επικοινωνιακές ικανότητες για να επωφεληθείτε πλήρως από μια εμπειρία στα UWC.

Μπορώ να παρακολουθήσω για έναν μόνο χρόνο σε ένα σχολείο των UWC ή να αλλάξω σχολείο τον δεύτερο χρόνο;

Όχι. Στα προ-πανεπιστημιακά κολλέγια, η εμπειρία του UWC είναι δύο χρόνια. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταπήδησης εντός ή μεταξύ των κολλεγίων.

Μπορώ να αιτηθώ για μία μόνο θέση/υποτροφία; Με άλλα λόγια, μπορώ να αιτηθώ για συγκεκριμένο μόνο σχολείο των UWC;

Όχι. Κατά την αίτησή σας, δείχνετε ενδιαφέρον στο κίνημα των UWC στο σύνολό του. Οι αιτήσεις είναι επομένως για το εύρος των υποτροφιών ή των θέσεων που προσφέρονται. Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή θα αποφασίσει ποιος υποψήφιος είναι κατάλληλος για ποιο UWC Κολλέγιο.

Μένω στην Ελλάδα αλλά δεν έχω την ελληνική υπηκοότητα ούτε είμαι μόνιμος κάτοικος στη χώρα. Τι πρέπει να κάνω για να αιτηθώ στα UWC;

Πρώτον, θα πρέπει να ελέγξετε αν μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση στη χώρα σας. Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση απ’ ευθείας μέσω της εφαρμογής του διεθνούς προγράμματος. Δείτε στο κάτω μέρος της σελίδας τη διαδικασία επιλογής για περισσότερες λεπτομέρειες. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι εάν μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση από τη χώρα σας της ιδιότητας του πολίτη, αλλά δεν προλάβατε την προθεσμία αίτησης, η UWC International δεν θα μπορεί να δεχτεί την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής του διεθνούς συστήματος. Επίσης σημειώστε ότι οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων  διαφέρουν από χώρα σε χώρα και ενδέχεται να ξεκινούν αρχές Δεκεμβρίου σε ορισμένες.


Who can apply?

To apply to UWC from Greece you must meet the following criteria:

 1. be a citizen of Greece or long term resident (minimum six years) who is currently attending the Greek educational system.
 2. be 16 or 17 years and not more than 18 years old by September 1st of the year in which you are applying*
 3. currently be in the first or second year of Secondary school (at least A’ Lykeiou) or equivalent (Year 11/12 for those in British curriculum schools, or Grade 10/11 for those in American curriculum schools)
 4. have a good academic record
 5. have adequate English language communication skills (English language proficiency is not an eligibility requirement but basic skills are needed if the students are to fully benefit from the programme)

* 16 years by 1st of January of the first academic year for Waterford Kamhlaba UWC

For more information please contact the Greek UWC National Committee

What kind of education is offered at UWC?

Today, UWC has 17 schools and colleges on 4 continents, the majority of which focus exclusively on the 16-19 year-old age group: a time when young people’s energy and idealism can be guided towards empathy, responsibility and lifelong action. These colleges teach the International Baccalaureate (IB) Diploma as their formal curriculum, a qualification that UWC played a major part in developing, while also emphasising the importance of experiential learning, community service and outdoor activities.

What is the role of Greek National Committee?

Greece is one of the first countries to join the Movement of the United World Colleges. When the gates of the Atlantic College opened in 1962, at Saint Donat’s Castle in Wales - a medieval castle loaded with history, the first of the 17 up to date UWC - the first Greek scholar was there. During these years the Committee has helped more than 120 young Greeks to attain a remarkable learning experience. The Committee consists of volunteers, many of who are graduates or parents of graduates of the UWC. The main responsibility of the Committee is to select the students to attend the UWC, a task that requires expertise and dedication. Another of its aims is to promote and spread the profile of the UWC Movement in Greece, to make the Movement known, and to support the scholars, before and during their studies.

 

What is the application process like?

Every autumn the Greek Committee announces the available placements for Greece and accepts applications from students from schools across the country.

Applications received are assessed carefully by members of the Committee, looking for candidates who have the ability to evolve and flourish in the unique setting of the UWC.  Applications and information required from applicants is such that they can give the Committee a good image of candidates, both in academic and personal level. From the set of applications, the short-listed candidates are selected for the next stage of assessment. Selected candidates usually exhibit a combination of academic skills, initiative, social participation through various activities

Selected candidates will be interviewed by 6-7 Committee members who will ask questions – among others – about candidates’ requests, their interests, and their views on various current issues as well as their interest in the UWC movement.

By the end of the interviews, a second selection in made and a number of candidates advances to the next and last selection phase, where they participate in group activities, presentations etc. Of these candidates, the Committee makes the final selection of candidates that would propose for the positions that are available, where applicable.

What are the selection criteria?

We are among the best boarding schools in the world. We maintain this by carefully selecting students who thrive in an international environment, and are well-suited to the challenge of a rigorous curriculum and an experiential learning environment. We’re therefore looking for applicants who bring the following:

 • Intellectual curiosity and motivation: a genuine urge to learn about the world around oneself and the ability to recognise the details and grasp the breadth of issues (for example global and local concerns) involved in any given topic and to analyse them thoroughly 
 • Active commitment: the ability to develop and readiness to reflect, question and confront one’s own values, to measure one’s behaviour within family and community against one’s values, and to act on one’s own beliefs accordingly and responsibly 
 • Social competence: the ability and readiness to make contact with other people, to interact respectfully with them, to work together with them in a team and to achieve solutions; the ability to express oneself adequately in different situations and to different people
 • Resilience, personal responsibility and integrity: the ability to look after oneself physically and emotionally during the challenging and transforming experience that a UWC offers; the personal motivation to adhere to UWC’s common moral and ethical principles, a sense of humility and an ability to listen and value another person’s opinion and experience
 • Motivation for UWC: passion, ability and serious incentive to contribute to and actively promote UWC’s values

Is there scholarship support? What do scholarships cover?

In most cases, yes. Details of scholarship cover will vary and will be announced in January of every year. In most instances, scholarships will cover 30-100% of tuition and board for the full two-year programme. Travel and personal expenses will almost always require a contribution from parents. UWC Greek National Committee raises funds locally to supplement the scholarships provided by UWC International. Therefore, you are strongly encouraged to apply even if your family is unable to contribute.

How are UWC scholarships funded?

The scholarships are funded in part by UWC colleges and schools and in part by the UWC national committees through donations received from various sources. UWC donors include parents of students, alumni, philanthropists, corporations, governments and individuals.

Does it matter that I am not fluent in English?

No. Do not be discouraged from applying to UWC because of a lack of fluency in English. It is not a requirement to apply. Your English proficiency level will be evaluated during the selection process however to determine whether you have the basic communicative abilities you need to fully benefit from a UWC experience.

Can I attend UWC for only one year or transfer into a UWC from another IB school for my last year?

No. At the pre-university colleges, the UWC experience is two years long. There are no opportunities for transfer into or between the schools/colleges.

Can I apply for only one of the places/scholarships? In other words, can I apply to a particular UWC college or school?

No. When you apply, you are showing interest in the UWC movement as a whole. Applications are therefore for the range of scholarships or places on offer. UWC Greek National Committee will decide which successful applicant is best suited for which UWC college/school.

I live in Greece but am not a citizen nor long-term resident of Greece. What should I do to apply to UWC?

Firstly, you should check if you are eligible to apply in your country of citizenship. If you are not eligible to apply there, you may apply through the international quota/direct application system. See the bottom of the selection process page for more details. Please note that if you are eligible to apply in your country of citizenship but missed the application deadline, UWC International will not accept an application from you through the international quota. Also note that applications deadlines vary from country to country and may be as early as December in some.