Skip to content ↓

Ακαδημαϊκή ζωή

 

«Το θεωρώ ως το κύριο έργο της εκπαίδευσης να εξασφαλίσει την επιβίωση αυτών των ιδιοτήτων: την επιχειρηματική περιέργεια, το ανίκητο πνεύμα, την επιμονή στην επιδίωξη, την ετοιμότητα για λογική αυταπάρνηση, και πάνω από όλα τη συμπόνια»

Κουρτ Χαν, Ιδρυτής των UWC 

Τα Κολλέγια του Ηνωμένου Κόσμου (United World Colleges-UWC) είναι ένας παγκόσμιος εκπαιδευτικός οργανισμός που κάθε χρόνο εκπαιδεύει πάνω από 9.000 φοιτητές από περισσότερες από 155 χώρες. Σχεδόν 4.000 από αυτούς αποκτούν το Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate - IB) το παγκοσμίως πιο αναγνωρισμένο προ-πανεπιστημιακό πρόγραμμα για μαθητές ηλικίας 16-19.

Ενώ το πρόγραμμα σπουδών του IBDP αποτελεί τον πυρήνα της ακαδημαϊκής ζωής στο κάθε UWC σχολείο και κολλέγιο, η εκπαίδευση εκτείνεται και πέρα από τις απαιτήσεις του προγράμματος ΙΒ. Με σκοπίμως ποικίλο σώμα μαθητών και προσωπικού σε κάθε UWC σχολείο και κολλέγιο - με μέλη από πολλά διαφορετικά εθνικά, κοινωνικο-οικονομικά, πολιτιστικά, γλωσσικά, πολιτικά και εκπαιδευτικά υπόβαθρα – το κίνημα των UWC αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να επιτρέπει τόσες πολλές ερμηνείες και αντιλήψεις, όσοι και οι μαθητές στο πρόγραμμα, έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αντιπροσωπεύουν ακέραια τη δική τους ιστορία και προοπτική. Το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του IBDP συμπληρώνεται επομένως από συνεδρίες σε παγκόσμια ζητήματα και άλλες δραστηριότητες που προωθούν την κριτική σκέψη και τη θαρραλέα δέσμευση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στον σημερινό κόσμο.

Το Διεθνές Απολυτήριο- International Baccalaureate (IB)

Ο Οργανισμός IB (IBO) ιδρύθηκε το 1968. Από την αρχή, ο οργανισμός στηρίχθηκε στη συνεισφορά και συνεργασία των UWC, υπό το πρίσμα της εμπειρίας στην παροχή προοδευτικής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με έμφαση στη βιωματική μάθηση. Οι δεσμοί μεταξύ των δύο οργανισμών παραμένουν στενοί μέχρι και σήμερα που ο οργανισμός IBO γιορτάζει την 50η επέτειο μέσα στο 2018.

Μετά από έξι χρόνια πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος σε διαφορετικά σχολεία, συμπεριλαμβανομένου του UWC Atlantic College στην Ουαλία, το IBDP ιδρύθηκε επίσημα το 1975. Προγράμματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσης αλλά και προγράμματα σταδιοδρομίας αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Όλα τα ΙΒ προγράμματα έχουν στόχο να «ενθαρρύνουν τους μαθητές σε όλο τον κόσμο να γίνουν ενεργοί, συμπονετικοί και δια βίου μαθητές, οι οποίοι κατανοούν ότι άλλοι άνθρωποι, με τις διαφορές τους, μπορεί επίσης να είναι σωστοί.»

Τα διάφορα προγράμματα έχουν αυξήσει τη δημοτικότητά τους λόγω της φήμης του οργανισμού ως ο «χρυσός κανόνας» για τη διεθνή εκπαίδευση, ιδίως του IBDP. Σήμερα υπάρχουν 5.000 σχολεία στα οποία φοιτούν 1,3 εκατομμύρια μαθητές παγκοσμίως.

 

«Όταν ήμουν Γενικός Διευθυντής προσπάθησα να διατηρήσω την πλησιέστερη δυνατή σχέση με τα UWC [...] και συναντούσα τακτικά τους υπευθύνους. Ο λόγος είναι απλός: τα UWC αντιπροσωπεύουν το «καθαρό ευαγγέλιο» της διεθνούς εκπαίδευσης και, στην καλύτερη περίπτωση, αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους στην επιχείρηση της διεθνούς εκπαίδευσης.»

- Τζωρτζ Γουόλκερ, πρώην Γενικός Διευθυντής International Baccalaureate

Ποιους τομείς μπορούν να πάρουν οι μαθητές του IBDP;

Οι μαθητές του IBDP επιλέγουν μαθήματα σε κάθε μία από τις εξής 6 θεματικές ενότητες:

1. Σπουδές σε γλώσσα και λογοτεχνία

2. Δεύτερη γλώσσα

3. Κοινωνικές επιστήμες

4. Θετικές επιστήμες

5. Μαθηματικά

6. Τέχνες (αντί για το μάθημα αυτό, οι μαθητές μπορούν να διαλέξουν άλλο ένα μάθημα από τις ενότητες των κοινωνικών επιστημών, των θετικών επιστημών, ή άλλη μια ξένη γλώσσα)

Οι μαθητές σπουδάζουν γενικά τρεις ενότητες σε standard level (SL), και τρεις ενότητες σε high level (HL) για τις οποίες αναμένεται να επιδείξουν περισσότερες γνώσεις, κατανόηση και ικανότητες. Οι συγκεκριμένες ενότητες που προσφέρονται, ποικίλουν μεταξύ των UWC σχολείων και κολλεγίων, αντικατοπτρίζοντας συχνά τις γεωγραφικές περιοχές και τους τομείς εστίασης.

Επιπλέον των έξι θεματικών ενοτήτων, οι μαθητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν τρία ακόμα μέρη, που αποτελούν και τον πυρήνα της φιλοσοφίας του προγράμματος IB. Αυτά είναι:

  1. Εκτεταμένο δοκίμιο (Extended Essay): Οι μαθητές διερευνούν ένα θέμα ειδικού ενδιαφέροντος, και αναπτύσσουν ανεξάρτητη έρευνα και δεξιότητες γραφής που απαιτούνται σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Το θέμα του δοκιμίου είναι συνήθως από τις έξι θεματικές ενότητες του μαθητή και θα πρέπει να είναι όχι περισσότερο από 4.000 λέξεις. Οι μαθητές υποστηρίζονται στην έρευνα και τη διαδικασία συγγραφής από έναν επιβλέποντα.
  2. Θεωρία της Γνώσης (Theory of Knowledge-TOK): το μάθημα ενθαρρύνει τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με τη φύση της γνώσης, στο πώς ξέρουμε ό,τι δηλώνουμε ότι γνωρίζουμε. Εκτιμάται μέσω μιας προφορικής παρουσίασης και μιας γραπτής έκθεσης 1.600 λέξεων.
  3. Δραστηριότητες και κοινωνική προσφορά (Creativity, Activity, Service - CAS): Ανάληψη ευθύνης, ανάπτυξη κοινωνικών, δημιουργικών και εξωτερικών δεξιοτήτων, καθώς και η εκμάθηση στο να προσεγγίσουν άλλους με ενσυναίσθηση, βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος. Οι μαθητές συμμετέχουν σε μια ποικιλία από δράσεις που έχουν ως στόχο να τους βοηθήσει να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν ενεργά στην τοπική τους κοινότητα.

Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα να αναλύουν και να αξιολογούν πληροφορίες, να επικοινωνούν αποτελεσματικά ιδέες, και να αναπτύσσουν πειστικά επιχειρήματα, τα οποία τους προετοιμάζουν για προπτυχιακές και περαιτέρω σπουδές. Επιπλέον, οι μαθητές είναι σε θέση να συνεισφέρουν με την πολιτιστική τους γνώση και κατανόηση στην ακαδημαϊκή μάθηση, έχοντας επίγνωση του εαυτού τους ως στοχαστές αλλά και ολοένα περισσότερο συνδεδεμένοι με τους άλλους.

Νεότερες ηλικίες

Τα UWC σχολεία, σε αντιδιαστολή με τα UWC κολλέγια, δέχονται επίσης μαθητές από χαμηλότερες ηλικίες που κυμαίνονται από 18 μηνών έως 15 ετών. Τα UWC Maastricht, UWC South East Asia, UWC East Africa, UWC Thailand και Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa, όλα έχουν νεότερους μαθητές στις πανεπιστημιουπόλεις τους, στους οποίους διδάσκεται μια σειρά από διαφορετικά προγράμματα σπουδών.

Όπως και με τους μαθητές του IBDP, πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να προετοιμάσουμε τους μαθητές του νηπιαγωγείου, αλλά και τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είναι μέσα από μια ευρεία ολιστική εκπαίδευση, με εμπειρίες που κυμαίνονται από κοινωνικές δράσεις, τέχνες και projects εντός της τάξης - όλα πλαισιωμένα από το βιωματικό εκπαιδευτικό μοντέλο μάθησης των UWC. Τα UWC πιστεύουν ότι νεότεροι μαθητές κατέχουν την ίδια ικανότητα να αγκαλιάσουν αυτή τη βιωματική εκπαίδευση, όπως ακριβώς και οι μαθητές του IBDP, και το πρόγραμμα σπουδών διασφαλίζει ότι έχουν ευκαιρίες να αναρωτηθούν, εξερευνήσουν, δημιουργήσουν, ασκήσουν και στοχαστούν, αναπτύσσοντας ένα πλήρες φάσμα κοινωνικών, συναισθηματικών και δημιουργικών ικανοτήτων.

Το UWC Maastricht  προσφέρει το Διεθνές Πρωτοβάθμιο πρόγραμμα σπουδών και το Διεθνές Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης στις νεότερες ηλικίες, που περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άλλα προγράμματα που προσφέρονται, περιλαμβάνουν το πρόγραμμα σπουδών «Υγείας και Ευεξίας» για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου.

Το Waterford Kamhlaba UWC of Southern Africa παρέχει 3 εκπαιδευτικά προγράμματα που περιλαμβάνουν και το IBDP. Τα προγράμματα σπουδών “Waterfond” και το IGCSE προσφέρονται σε μαθητές νεότερων ηλικιών που κυμαίνονται μεταξύ 11 και 16 ετών.

Το UWC Thailand προσφέρει το IB Primary Years Programme (PYP) για μαθητές ηλικίας 3-12 ετών, ενώ το IB MYP έχει σχεδιαστεί για μαθητές ηλικίας 11-15 ετών. Το UWC Thailand έχει επίσης ένα πρόγραμμα βρεφικών σταθμών, όπου η μάθηση είναι βασισμένη στο παιχνίδι για μαθητές ηλικίας μεταξύ 18 μηνών και 3 ετών.

Το βασισμένο σε ιδέες εκπαιδευτικό πρόγραμμα του UWC South East Asia (UWC SEA) προσφέρεται σε μαθητές προσχολικής ηλικίας (4-7 ετών), δημοτικού (ηλικίας 7-11 ετών) και γυμνασίου (ηλικίας 11-14 ετών). Ως προετοιμασία για το δίπλωμα του IB, οι μαθητές εγγράφονται στη συνέχεια σε το Διεθνές GCSE (IGCSE) στα πρώτα δύο χρόνια του λυκείου (15-16 ετών). Οι μαθητές που ξεκινούν στη 10η εκπαιδευτική βαθμίδα ξεκινούν το βασικό IB πρόγραμμα (16 ετών) πριν από την ένταξή του IBDP (17-18 ετών).

Το UWC East Africa προσφέρει το πρόγραμμα IB για σχολικές ηλικίες (PYP) για μαθητές ηλικίας 3-10 και το πρόγραμμα για μεσαίες ηλικίες (MYP) για μαθητές ηλικίας 11-15 ετών. Το UWCEA επίσης προσφέρει υποστήριξη σε μαθητές με πολλές διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες. Δάσκαλοι ειδικής αγωγής επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικοί στο μάθημα "English ως μια επιπλέον γλώσσα" είναι διαθέσιμοι να υποστηρίξουν τους μαθητές.